Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας: 'Το Μίσος'

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, ώρες 18:30 – 22:00

18:00 Εγγραφές

18:30 Εισαγωγή στο θέμα του σεμιναρίου Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου,τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.

19:00 Το μίσος και η ανθρωπολογία του Σωκράτης Δεληβογιατζής Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

19:30 Το μίσος χωρίς αντικείμενο Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF Anne-Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής της GRAPPAF.

20:30 Διάλειμμα

20:45 Η Φαινομενολογία του μίσους: Επανεπίσκεψις Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

21:15 Συζήτηση

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 ώρες 10:00 – 14.00

10:15 Η καθαρτική λειτουργία του μίσους στην δραματική τέχνη, μέσα από τη βιωματική του διάδραση και δράση. Δάφνη Χρυσικάκη, Θεωρητικός-Κριτικός της Τέχνης, Μεταπτυχιακό στη φιλοσοφία,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

10:45 Προσέγγιση του μίσους του άλλου στη διδασκαλία του Λακάν Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και Ψυχαναλυτής της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου (ΑΕ), της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης και της G.R.A.P.P.A.F.

11:30 Διάλειμμα

12:00 Δύο πολιτιστικές εκφράσεις του μίσους: Μένος και λύσσα Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF Anne-Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής της GRAPPAF.

13:00 Το κοσμικό αυγό και το αυγό του φιδιού Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, γραμματέας της ΦΕΒΕ

13:30 Μίσος – Ανοίκειο: προς διερεύνηση Εύη Μανοπούλου, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας

14:00 Hommehaine: προσχέδιο για ένα μυθήμιο Ιωάννης Μήτρου, Ερευνητής στο Εργαστήριο Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ.

14:30 Η μνησικακία Χρυσάνθη Κεχρολόγου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

15:00 Συζήτηση