Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Η ΦΕΒΕ μαζί με τους συνδιοργανωτές της, ετοιμάζει διημερίδα ψυχανάλυσης και φιλοσοφίας, για τις 16-17 Οκτωβρίου 2015, με θέμα το Μίσος.
Στην διημερίδα αυτήν θα υπάρχει κλειστός αριθμός ομιλιών. Για τον σκοπό αυτόν, η επιστημονική επιτροπή θα κρίνει τη δυνατότητα συμπερίληψης της προτεινόμενης εισήγησης, στα χρονικά πλαίσια και από πλευράς περιεχομένου κατά πόσον ανταποκρίνεται στους σκοπούς της διημερίδας.
Η τελική ημερομηνία υποβολής των εργασιών έχει ορισθεί η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Οι περιλήψεις μπορούν να αποσταλούν και νωρίτερα ως δηλωτικές ενδείξεις του περιεχομένου που θα παρουσιασθεί.

Εκ της γραμματείας
Εν Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2015