Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση

Όπως είναι γνωστό η ψυχανάλυση δεν διδάσκεται, αλλά γνωρίζεται μέσω του βιώματος της προσωπικής ψυχαναλυτικής διαδικασίας, κυρίως μέσα από τις ανακαλύψεις και τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει η διαδικασία αυτή, η οποία λειτουργεί μόνο ως σχέση με τον αναλυτή, μέσω του μηχανισμού της μεταβίβασης προς το πρόσωπό του.

Παρ’ όλα αυτά αποτελεί πλέον θεσμό όχι μόνο η διδασκαλία της ψυχανάλυσης στα Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, αλλά και η περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνσή της σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Αγγλίας και αλλού, θεωρητικά, αλλά και με αναφορά στην κλινική πραγματικότητα και πράξη.

Απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει κάποιο πτυχίο σχετικό με τον τομέα της ψυχικής υγείας, έχουν το ενδιαφέρον, κινούμενοι με βάση την εμπειρία που ήδη έχουν ή σχεδιάζουν να αποκτήσουν μέσα από κάποια ψυχική ανάγκη, και για όποιον θελήσει να ασχοληθεί και επαγγελματικά με την ψυχανάλυση, παρ’ ότι βέβαια το κίνητρο αυτό διαμορφώνεται ουσιαστικά με το τέλος της προσωπικής ψυχαναλυτικής διαδικασίας, που ολοκληρώνεται με την επιθυμία του αναλυτή.

Είναι τετραετούς φοίτησης, και περιλαμβάνει μεθοδική εισαγωγή κατ’ αρχήν στη φροϋδική θεωρία και πρακτική, μέσα από τα περιστατικά και την ανάλυση που άφησε γι’ αυτά ο ίδιος ο Φρόυντ ως παρακαταθήκη, αλλά με αναφορά και έμφαση στην λακανική οπτική που τα εμπλούτισε καταλήγοντας να είναι μία οπτική πιο φροϋδική και από εκείνη του ίδιου του Φρόυντ. Αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς ο Λακάν αξιοποιεί όσα ο Φρόυντ κατέθεσε μέσα από τις ιδιοφυείς και εμβριθείς κλινικές του παρατηρήσεις, εκφράζοντας συχνά την πεποίθηση στα κείμενά του ότι: «οι μετέπειτα θα δουν περισσότερα» απ’ όσα μπόρεσε να δει ο ίδιος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ως ο πρώτος εμπνευσθείς την ψυχανάλυση.

Θα ήταν σημαντικό ίσως να τονισθεί ότι η ψυχανάλυση τοποθετείται στην κατεύθυνση της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, αλλά και πρακτικής, όπως π.χ. αντιπροσωπευτικά και ενδεικτικά της μαιευτικής του Σωκράτη. Επομένως η επέκταση στο χώρο της φιλοσοφίας, και ιδιαίτερα της αρχαίας ελληνικής, όχι μόνο δεν απομακρύνει από το στόχο της ψυχανάλυσης για την αναζήτηση της αλήθειας του υποκειμένου του «τι το όν», αλλά τον εμπλουτίζει και βοηθά τα μέγιστα στην αναζήτηση της αλήθειας, όπως ακριβώς το απέδειξε ο Λακάν μέσα από το όλο έργο του.

Το πρόγραμμα αυτό άρχισε να εφαρμόζεται και λειτουργεί από το 2004 και κάθε χρόνο προστίθεται νέο τμήμα πρωτοετών.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι εγγραφές στα τμήματα της Φροϋδικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, γίνονται κάθε Σεπτέμβρη και μέχρι τα τέλη του μήνα. Η διαδικασία είναι απλή και προϋποθέτει την κατάθεση μιας αίτησης (κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΦΕΒΕ). Η εγγραφή γίνεται μετά από σχετική συνέντευξη, και υπό προϋποθέσεις. Τα μαθήματα στα νεοσύστατα τμήματα συνήθως ξεκινούν αρχές Οκτώβρη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ 2310 231004 ή και απευθείας στα γραφεία της ΦΕΒΕ.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.