Φόρουμ - Μελέτης των σεμιναρίων του Λακάν, με ανταλλαγή απόψεων.

Από το 1992, στα πλαίσια της προσπάθειας εξάπλωσης της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης που ανήκει στο Φροϋδικό Πεδίο, ξεκίνησε να λειτουργεί -με προώθηση και αφετηριακή έγκριση από τον Ζακ Αλαίν Μιλλέρ- η Ομάδα της Θεσσαλονίκης, μία ομάδα ψυχαναλυτικής θεωρίας και πράξης με μελέτη κειμένων του Λακάν, διανθισμένων με κλινικά παραδείγματα και με ανταλλαγή απόψεων, σε εβδομαδιαίες συναντήσεις. Έκτοτε συνεχίζει η λειτουργία της ομάδας αυτής αδιάλειπτα, στα πλαίσια της λειτουργίας του νέου σχήματος της Φροϋδικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Τη φετινή χρονιά πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες συναντήσεις κάθε Πέμπτη στις 20:00, όπου μελετάται το σεμινάριο του Λακάν με τίτλο «από τον Άλλο στον άλλο». Για την επομένη χρονιά θα καταρτισθεί πρόγραμμα σε συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, και θα ανακοινωθεί.

Η ομάδα αυτή έλαβε την ονομασία Φόρουμ, καθώς δεν πρόκειται ακριβώς για εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά περισσότερο για έναν τόπο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων όσων ενδιαφέρονται για την ψυχανάλυση, καθώς κι εκείνων που έχουν αποφοιτήσει από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή στο Φόρουμ είναι ελεύθερη και δεν περιορίζεται στους φοιτητές και ειδικούς, αλλά είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.