2019
Ψυχαναλυτική Διημερίδα
"ΟΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας. Η απόλαυση: από την πολλαπλότητα στο ξεπέρασμά της
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μιου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντης του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Η έννοια της απόλαυσης στο Λακάν Ι
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής Ψυχίατρος, παλαιό μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, μέλος της Ακαδημίας επιστημών της Νέας Υόρκης, πρόεδρος της GRAPPAF και ιδρυτικό μέλος της ΦΕΒΕ
Anne-Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, παλαιό μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, μέλος της Ακαδημίας επιστημών της Νέας Υόρκης, ιδρυτικό μέλος της GRAPPAF και της ΦΕΒΕ
-Η έννοια της απόλαυσης στο Λακάν ΙΙ
Yves Kaufmant & Anne-Marie Kaufmant
-Αλήθειες και αιχμές για την έννοια της απόλαυσης. Ελεύθερη συζήτηση με συντονισμό Χρήστου Σιδηρόπουλου
-Για την απόλαυση και την πολλαπλότητά της
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, τ. μέλος και "ψυχαναλυτής της Σχολής" (ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπ. και της Παγκός. Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF, ιδρυτικό μέλος της ΦΕΒΕ
-Η απόλαυση του τραγικού και του κωμικού - έργα του Διονύσου
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτονας, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μίου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ
-Το επιπλέον-της-απόλαυσης
Yves Kaufmant & Anne-Marie Kaufmant
 
 
Ψυχαναλυτική Διημερίδα
 "Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Οι όροι λειτουργίας και το σήμερα της ψυχανάλυσης. Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Η Ψυχανάλυση και η Επιστήμη Ι
Yves Kaufmant,Ψυχαναλυτής, Ψυχίατρος, παλαιό μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, μέλος της Ακαδημίας επιστημών της Νέας Υόρκης, πρόεδρος της GRAPPAF και ιδρυτικό μέλος της ΦΕΒΕ
-Πως γίνεται να μην είναι κανείς φροϋδικός;
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, ιδρυτικό μέλος της GRAPPAF και της ΦΕΒΕ
-Το υποκείμενο της επιστήμης και η αλήθεια ως αίτιο
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτονας, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Η Ψυχανάλυση και η Επιστήμη ΙΙ

 Yves Kaufmant

 
 
Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
 "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Το καθεστώς απόλαυσης από το σύμπτωμα και η εξέγερση ενάντια σε αυτό, στην ανάλυση. Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Εξέγερση και ψυχανάλυση Ι
Yves Kaufmant,Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
Anne–Marie Kaufmant,Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Εξέγερση και ψυχανάλυση ΙΙ
Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant
-Προμηθέας, μια εξέγερση και μια επανάσταση
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων,Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Εξέγερση και ψυχανάλυση ΙΙΙ. Δεν είναι εξεγερμένος ή υποταγμένος όποιος έτσι νομίζει

Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant

 

2018

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
 "Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Η προδοσία και η ζωή του υποκειμένου. Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Η "ηθική" προδοσία Ι
Yves Kaufmant,Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
Anne–Marie Kaufmant,Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Η "ηθική" προδοσία ΙΙ
Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant
-Οι καταστροφικές συνέπειες μιας σειράς από προδοσίες στην παιδική ηλικία μιας αναλυομένης
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Η προδοσία του Ιούδα. Μία ψυχαναλυτική ανάγνωση
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων,Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Η "σχετική" προδοσία

Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΙΟΥ 2018 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Η ψυχανάλυση και ο θάνατος
Yves Kaufmant,Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Ο Φρόυντ και ο θάνατος
Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant
-Η ψυχανάλυση, θεραπευτική, επιπροσθέτως
 Laurence Segond, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια
-Η ψυχαναλυτική διαδικασία ενισχύει τις άμυνες του υποκειμένου ενάντια στην ορμή θανάτου
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Η ψυχαναλυτική διαδικασία: επιθυμία, Κάθοδος στον Άδη, νόστος
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων,Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Τα ξεγελάσματα του θανάτου

Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ"
Το μίσος κατά του ασυνειδήτου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΕΚΕΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Από την αντίσταση στο μίσος του ασυνειδήτου. Σύντομη εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Είμαι απολιθωμένος
"Πανούκλα" και ελευθερία: Η ψυχανάλυση στις Η.Π.A
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Φιλελευθερισμός και μίσος του ασυνειδήτου στον τομέα της ψυχικής υγείας
 Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant
-Ο καιρός των Καλικατζάρων: Η λογοκρισία της αλήθειας και η επιστροφή της
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων,Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Η θεσμική ψυχοθεραπεία: ασυνείδητο και πολιτική
Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant
-Μίσος και αντίσταση: Δύο αντινομικοί κόσμοι

Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant

 

2017

                                           Ψυχαναλυτική Επετειακή Διημερίδα         25 χρόνια εργασίας
"έρωτας, αγάπη και ψυχανάλυση"
αναφορά στην ψυχαναλυτική κλινική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
- Η επέτειος των 25 χρόνων εργασίας. Σύντομη εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Τα θεμελιακά σημεία αναφοράς της ψυχανάλυσης
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
-Ο έρωτας, η μεταβίβαση και η φιλελεύθερη οικονομία για την ψυχανάλυση Α'
Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Φροϋδικές και λακανικές παραλλαγές πάνω στο θέμα της αγάπης
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Η απάρνηση του ονόματος και η υπέρβαση του φόβου στον έρωτα
Το παράδειγμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας
Δήμητρα Μήττα, Φιλόλογος, θεατρολόγος, μέλος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, και συγγραφέας πολλών έργων για αρχαία και σύγχρονη τέχνη, μυθολογία, φιλοσοφία, θέατρο.
-Σκιρτήσεως λόγοι
Ελένη Μερκενίδου, Φιλόλογος, ποιήτρια, συγγραφέας φιλοσοφικών, λογοτεχνικών και θεατρικών έργων, Δρ. φιλοσοφίας Α.Π.Θ., μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.
-Έρωτας, αγάπη και υποκείμενο
Χρήστος Σιδηρόπουλος
-Ένα βότσαλο που χαμογελά μέσα στον ήλιο
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων,Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Ο έρωτας, η μεταβίβαση και η φιλελεύθερη οικονομία για την ψυχανάλυση Β'

Yves Kaufman και Anne–Marie Kaufmant

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Το νόημα των συμπτωμάτων και το νόημα σύμπτωμα. Εισαγωγή στο θέμα από ψυχαναλυτική σκοπιά 
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Οκκαζιοναλισμός ( ευκαιρισμός ) του νοήματος. Εισαγωγή στο θέμα από φιλοσοφική σκοπιά
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Το σύμπτωμα και ο ψυχαναλυτής
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
-Άγχος και συμπτώματα σε έναν αναλυόμενο ψυχαναγκαστικό
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Το ομιλού ον και η "εστία" του
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων,Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Οι προκαταρκτικές συνεντεύξεις: Μία εσωτερική αλλαγή 

Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΤΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - θέμα:
-Το πραγματικό του υποκειμένου για το έγκλημα. Εισαγωγή στο θέμα από ψυχαναλυτική σκοπιά
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Παθητικές παροριστικές συνθέσεις. Εισαγωγή στο θέμα από φιλοσοφική σκοπιά
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Η τζιχάντ
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
-Η επίθεση της Νίκαιας της 14ης Ιουλίου 2016
"Ένα μαζικό έγκλημα που διαπράχτηκε από έναν ισλαμιστή τρομοκράτη"
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Είχε "ψηλώσει" ο νούς της!
Η φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Το φύλο και ο φόνος

Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.

 

2016

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"
Δυσκολίες και συμπτώματα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Το παιδί ζητά αυτό που πραγματικά επιθυμεί; Εισαγωγή στο θέμα από ψυχαναλυτική σκοπιά
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Το ακροσφαλές της επιθυμίας και το διαλεκτικό του άνοιγμα. Εισαγωγή στο θέμα από φιλοσοφική σκοπιά
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Επιθυμία και αίτημα στο παιδί
Μία μόνη διασάφηση: η ψυχαναλυτική διαδικασία ( 1ο μέρος )
 Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
 Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Η εφηβεία: Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης!
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Ο παράδεισος και ο αντίπερα τόπος
Το παιδί ως "πατέρας των ανθρώπων"
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.
-Επιθυμία και αίτημα στο παιδί
Μία μόνη διασάφηση: η ψυχαναλυτική διαδικασία ( 2ο μέρος )

Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ 2016 ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Ασυνείδητο ή θεραπεία; Εισαγωγή στο θέμα από ψυχαναλυτική σκοπιά
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Η ψυχανάλυση θεραπεύει τη θηλυκότητα;
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
-Το ασυνείδητο. Εσαγωγή στο θέμα από φιλοσοφική σκοπιά
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Το φροϋδικό ασυνείδητο στην εποχή των νευροεπιστημών: προς μια νέα ψυχιατρική
Νίκος Μοσχόπουλος, ειδικευόμενος ψυχιατρικής, μέλος της ΦΕΒΕ
-Για το "πραγματικό ασυνείδητο" και το αθεράπευτο του "συνθέματος"
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Η αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Να θεραπεύσουμε τους ασθενείς ή την κοινωνία;
 Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Το ασυνείδητο εν δράσει
Χρυσάνθη Κεχρολόγου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Το ασυνείδητο, η αλήθεια και ο "εραστής των λόγων"

Ιωάννα Πετρίδου, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΤΕΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Η θυματοποίηση του υποκειμένου και ως θύτη:Εισαγωγή στο θέμα απο ψυχαναλυτική σκοπιά
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Αλλοτριωτικές διεργασίες θυματοποίησης:Εισαγωγή στο θέμα από φιλοσοφική σκοπιά
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Φεύγω, μένω, αποδημώ, κατοικώ...Μία φυσική διάσταση του πολιτικού
 Walter Seitter, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης.
-Το απάνθρωπο
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF.
-Οι επιθέσεις τζιχαντιστών στο Παρίσι στις 7, 8 και 9 Ιανουαρίου 2015 εκφράζουν ένα μίσος για τη γαλλική κοινωνία και για το πνεύμα του διαφωτισμού
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Το φροϋδικό τραύμα
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF.
-Θυσία ή η απόλαυση του σκοτεινού Θεού
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ.

  

2015

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΤΟ ΜΙΣΟΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ( Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας )
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Το μίσος και η ανθρωπολογία του
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Το μίσος χωρίς αντικείμενο
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Η φαινομενολογία του μίσους: Επανεπίσκεψις
Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Η καθαρτική λειτουργία του μίσους στη δραματική τέχνη, μέσα από τη βιωματική του διάδραση και δράση
Δάφνη Χρυσικάκη, Θεωρητικός-Κριτικός της Τέχνης, Μεταπτυχιακό στη φιλοσοφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Προσέγγιση του μίσους του άλλου στη διδασκαλία του Λακάν
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Δύο πολιτιστικές εκφράσεις του μίσους: Μένος και λύσσα
Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Το κοσμικό αυγό και το αυγό του φιδιού
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ
-Μίσος - Ανοίκειο: προς διερεύνηση
Εύη Μανοπούλου, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
-Hommehaine: Προσχέδιο για ένα μυθήμιο
Ιωάννης Μήτρου, Ερευνητής στο Εργαστήριο Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ
-Η Μνησικακία

Χρυσάνθη Κεχρολόγου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ή ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ; στην ψυχιατρική, στη φιλοσοφία και στην ψυχανάλυση"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές - Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας: προκαταρκτικά ζητήματα διαλόγου για το υποκείμενο και την προώθησή του
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Υποκείμενο: όψεις ασυνειδήτου
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Ανακαλύπτοντας ξανά το υποκείμενο
Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Η ψυχανάλυση, πρωτότοκη κόρη της ψυχιατρικής
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
Anne-Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Ο φορμαλισμός στη νεότερη ψυχιατρική σκέψη
Νίκος Μοσχόπουλος, ειδικευόμενος ψυχιατρικής, μέλος της ΦΕΒΕ
-Φρόυντ και επίγονοι. Ιστορική αναδρομή στα ψυχαναλυτικά ρεύματα του 20ου αιώνα
 Βάγια Πολυζωίδου,Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Υποκείμενο (άτομο) και αυτονομία
Χρυσάνθη Κεχρολόγου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Φαινομενολογία της Κλινικής Πράξης: Το υποκείμενο ως αναγκαιότητα
Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ
-Ι.Οι ψυχώσεις: η ψυχανάλυση και η επιστροφή στην κλινική
Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant
-ΙΙ. Η ψύχωση: από τον κοινωνικό δεσμό στις νευροεπιστήμες
Yves Kaufmant και Anne-Marie Kaufmant
-Αυτοσχεδιάζοντας

 Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF

*Παρουσίαση περιστατικού

Α' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Σεμινάριο Ψυχανάλυσης
ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. ( Ομάδα Έρευνας και Εφαρμογής των Ψυχαναλυτικών Εννοιών στη Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
Προλογίζουν οι κύριοι, Χρήστος Σιδηρόπουλος και Σωκράτης Δεληβογιατζής
-Ο αποκλεισμός
Yves Kauffmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Μια θεωρία του πατέρα
Anne Marie Kauffmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF

 

Προβολή ντοκυμαντέρ με τίτλο η ελευθερία της επανένταξης

 

*Παρουσίαση περιστατικού
Α΄Πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου

 

  

 

 

2014

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΙ"
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-G.R.A.P.P.A.F : (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην ψυχιατρική της γαλλόφωνης Αφρικής, Παρίσι)
 Ομιλητές – Θέμα:
-εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Το τράβηγμα της μάσκας
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 -Το μασκαρεμένο υποκείμενο και η οδός των λόγων. Foucault, Levi Strauss, Lacan
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
 -Το μασκαρεμένο υποκείμενο και η οδός των λόγων
Anne Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
 -Από τον ψυχικό τραυματισμό στο ξύπνιο όνειρο και τον Μπωβαρισμό
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
- Μπορούν να πέσουν οι μάσκες;
Ιωάννα Πετρίδου,Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ 
-Συναντήσεις υποκειμένων και μάσκες
Νίκος Μοσχόπουλος, ειδικευόμενος ψυχιατρικής, μέλος της ΦΕΒΕ

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ"
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 Μαΐου 2014 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής, Παρίσι)
 Ομιλητές – Θέμα:
 -Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
 -Εγγύτητα και απόσταση
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 -Η επίδραση της ψυχανάλυσης στις διάφορες κοινωνικές λειτουργίες , "Ψυχανάλυση: η επαναστατημένη κόρη της ψυχιατρικής"
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
  -Από το Τοτέμ και Ταμπού στο τέλος του Τοτέμ
Anne – Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
 -Το καθεστώς της αγάπης σε μια ομοφυλόφιλη αναλυομένη
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Ο λόγος του καπιταλιστή
Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ
-Η κρίση ως κρίση του Πατέρα
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

-ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

2013

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ"
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ομιλητές – Θέμα:
- Η σονάτα των υποκειμένων 
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Υποκείμενο: εγγύτητα και απόσταση
 Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Πώς είναι να είσαι υποκείμενο;
Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Υπάρχει η υποκειμενικότητα;
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Η αποκαθήλωση του υποκειμένου
Ελένη Μερκενίδου, Φιλόλογος, ποιήτρια, συγγραφέας φιλοσοφικών, λογοτεχνικών και θεατρικών έργων, Δρ. φιλοσοφίας Α.Π.Θ., μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.
-Σύνθεμα και δομή
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Λακανική επικαιρότητα: μία κλινική του υποκειμένου προσανατολισμένη προς το Πραγματικό
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Το υποκείμενο και η εικόνα του σώματος στην ψυχαναλυτική εμπειρία
Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ
-Διαδρομή και ανατροπή του υποκειμένου. Το παράδειγμα της μυθικής αφήγησης
 Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ
-Ζεν, βουδισμός και ψυχανάλυση

Νίκος Μοσχόπουλος, ειδικευόμενος ψυχιατρικής, μέλος της ΦΕΒΕ

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ; ΓΙΑΤΙ;"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Το σύμπτωμα και το αίτημα, "Η μεταβίβαση: από το "Υποκείμενο-που-υποτίθεται-ότι-ξέρει" στην αποδιοργάνωση της γνώσης
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Οι στόχοι της ανάλυσης και το sinthome. Από το σύμπτωμα στο ψυχαναλυτικό σύμπτωμα
 Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Επιθυμία, αίτημα και πρωκτική ορμή σε έναν ψυχαναγκαστικό αναλυόμενο αναλύοντα
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Αυτογνωσία ή διακινδύνευση; Η φύση της ψυχανάλυσης
Παναγιώτης Δόικος, Καθηγητής φιλοσοφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Είμαι αυτό που είμαι
Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ
-Άνευ του έχειν λόγον δούναι. Η ψυχαναλυτική απορία
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ
-Το πέρασμα
Γεώργιος Κουντουράς, Ψυχολόγος
-Χωρίς σαν-οίδες δεν υπάρχει πόρτα

Μιχάλης Μανούσης, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"Η ΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ"
Από το πρόβλημα και τους μηχανισμούς αμύνης στη λύση του (sinthome). Η δομή στον αυτισμό. Πώς η δομή ξεπερνά τον στρουκτουραλισμό
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
 Χρήστος Σιδηρόπουλος,Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Το ζήτημα της δομής από φιλοσοφική σκοπιά
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Η δομή στην ψυχιατρική. Από το κλινικό στο ψυχοπαθολογικό βλέμμα
Θανάσης Καράβατος, Ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Από τον Φρόυντ στον Λακάν ή από το μηχανισμό αμύνης στη λύση του (Sinthome)
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα . Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Για τη δομή, τις κλινικές δομές και τη τελευταία διδασκαλία του Λακάνστο αυτισμό
 Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Δομή και κουλτούρα
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Η διαφάνεια της έντασης και η ψυχική δομή
 Παναγιώτης Δόικος, Καθηγητής φιλοσοφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Για τον Λακάν και τη δομή
 Νίκος Μοσχόπουλος, ειδικευόμενος ψυχιατρικής, μέλος της ΦΕΒΕ
-" Τα θεμέλια της διμής"
Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ
-Δομή και ηθική
Yves Kaufmant 
-Τοτέμ και δομή του Ταμπού
Anne–Marie Kaufmant

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

 

 

 

 

2012

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2012 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
 Ομιλητές – Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
 Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε. 
-Ψυχαναλυτική εγκληματολογία: τα σημεία αναφοράς της απόλαυσης
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF 
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Πραγματογνωμοσύνη σε οικογένειες: ψυχαναλυτική διαλεκτική ή δόγμα;
 Yves Kaufmant και Anne–Marie Kaufmant
-Ιδιαιτερότητες της Λακανικής ψυχιατροδικαστικής
Yves Kaufmant
-Παρουσίαση κλινικού περιστατικού ψυχιατροδικαστικής

 Καπρίνης Γεώργιος, Καθηγητής ψυχιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ»"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
-Το ασυνείδητο είναι πολιτική
 Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Η πτύχωση του Πολιτικού
 Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
-Η πολιτική του υποκειμένου
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Εμπλοκή στην ψυχαναλυτική διαδικασία και εμπλοκή στην πολιτική
 Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Είμαστε όλοι καταδικασμένοι για το χειρότερο;
Gerard Miller, Ψυχαναλυτής, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Συγγραφέας
-Το πολιτικό: η λακανική προσέγγιση και η κρίση του πολιτισμού μας
 Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Πολιτικό και ψυχική κίνηση (Φρόυντ και Μαρξ)
 Ελευθερία Καρνάβου,
-Πολιτικό, σώμα, ασυνείδητο
Ιορδάνης Κουμασίδης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγγραφέας
-Η πολεμική του ασυνειδήτου-μία πολιτική της άλλης σκηνής
Ιωάννα Πετρίδου, Ψυχαναλύτρια, Αρχιτέκτων, Μεταπτυχιακό Ψυχανάλυσης Παν/μιου Paul-Valéry Montpellier III, γενική γραμματέας της ΦΕΒΕ
-Το πολιτικό και η λακανική πολιτική
 Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

 

 

 

 

2011

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
 Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Ο Λακάν και το σώμα, το σώμα ως "τόρος". Ο Kirkegaard και η σάρκα. Σώμα και διαδικασία Μετατροπής σε ψυχοσωματικές διαταραχές
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Σώμα και σημαίνον
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Το σώμα για το φιλόσοφο
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Το αισθητηριακό principium
Τζίνα Παπαλεξίου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Το σώμα ως όχημα συνδυνατότητας φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης
Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας

"ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής, Παρίσι)
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 Ομιλητές – Θέμα:
-Η απόλαυση ρυθμιστικός παράγοντας του ψυχισμού και του σώματος
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Για την απόλαυση χρειάζεται ένα σώμα
Roland Broca, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Πανεπιστημιακός, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονας Ιατροδικαστή, Ιδρυτής της G.R.A.P.P.A.F.
-Θέσεις στο ζήτημα των σχέσεων του σώματος με την απόλαυση
Constance Broca, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια, Ψυχοθεραπεύτρια, Μέλος της Εταιρείας Κλινικών Ψυχολόγων με Φροϋδικό Προσανατολισμο 
-Σώμα της απόλαυσης, απόλαυση του σώματος
Pierre-George Despierre, Ψυχολόγος, μέλος της Σχολής της Ψυχαναλυτικής εταιρείας του Παρισιού 
-Κατασκευή του σώματος και πολλαπλότητα των απολαύσεων
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος της Ψυχαναλυτικής Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Παρέμβαση στο θέμα της διημερίδας
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Το σώμα της απόλαυσης

Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΠΟΛΑΥΣΗ; ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΔΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ 2011 AIΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
 Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Εισαγωγή στο θέμα της ηδονής και της απόλαυσης από φιλοσοφική σκοπιά
 Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Η απόλαυση και ο θάνατος
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Ι. Ο Επίκουρος ενάντια στον Σάντ ή ο νόμος της ηδονής
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής. Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-ΙΙ. Ο Επίκουρος ενάντια στον Σάντ ή ο νόμος της ηδονής-δύο κλινικά περιστατικά
Yves Kaufmant
-Le soma-Das Trieb: η απόλαυση και το σώμα

Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"TO KENO ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 Ομιλητές – Θέμα:
- Η έννοια του κενού, η πολυσημία του και η κλινική του έκφανση
 Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Το κενό στη διανόηση, στη φιλοσοφία και στην κλινική πράξη
Roland Broca, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Πανεπιστημιακός, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονας Ιατροδικαστή, Ιδρυτής της G.R.A.P.P.A.F. 
-Για το κενό και για το τίποτε στη διδασκαλία του Ζακ Λακάν
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Ο Λακάν και το κενό
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής, Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Ο Λακάν και το κενό
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Το κενό από τον Hegel στον Sartre
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
-Ο κενός λόγος στον Λακάν και η τοπολογία του κενού στη φιλοσοφία και την ψυχανάλυση: η δυναμική της ασυνέχειας

 Ιωάννης Μήτρου, ερευνητής στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ΦΕΒΕ 

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

 

 

 

 

2010

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές:

Χρήστος Σιδηρόπουλος

Yves Kaufmant

Anne–Marie

Collard–Kaufmant

Σωκράτης Δεληβογιατζής

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ"
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΧΕΠΑ) Α.Π.Θ.
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές:

Χρήστος Σιδηρόπουλος

Roland Broca

Claude Duprat

Yves Kaufmant

Anne-Marie Collard-Kaufmant

Σωκράτης Δεληβογιατζής

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ" ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΧΕΠΑ) Α.Π.Θ.
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές:

Χρήστος Σιδηρόπουλος

Roland Broca

Claude Duprat

Γιώργος Καπρίνης

Yves Kaufmant

Anne–Marie Kaufmant

Ιωάννα Ιεροδιακόνου

Σωκράτης Δεληβογιατζής

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,

 

 

 

 

2009 

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές:

Χρήστος Σιδηρόπουλος

Σωκράτης Δεληβογιατζής

Anne–Marie Kaufmant

Yves Kaufmant

Roland Broca

Claude Duprat

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΟΙ ΦΟΒΙΕΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογή των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Φιλοσοφική σκοπιά στην ψυχαναλυτική προσέγγιση της φοβίας
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Οι μυθικοί φόβοι
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-O φόβος κατά τον Φρόιντ
Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής, Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Φοβία-παράνοια, φοβία-διαστροφή: μια διπλή αναφορά

 Roland Broca, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Πανεπιστημιακός, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονας Ιατροδικαστή, Ιδρυτής της G.R.A.P.P.A.F.

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Ο ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΙΑΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές:

Χρήστος Σιδηρόπουλος

Σωκράτης Δεληβογιατζής

Anne–Marie Kaufmant

Yves Kaufmant

Roland Broca

Claude Duprat

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Η ΥΣΤΕΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΡΟΥΝΤ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές:

Χρήστος Σιδηρόπουλος

Σωκράτης Δεληβογιατζής

Anne–Marie Kaufmant

Yves Kaufmant

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,

 

 

 

 

2008 

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ; ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές:

Χρήστος Σιδηρόπουλος

Σωκράτης Δεληβογιατζής

Anne–Marie Kaufmant

Claude Duprat

Yves Kaufmant

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,

Ψυχαναλυτική Ημερίδα 
"Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ"
15 Απριλίου 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
Ομιλητές:

Anne–Marie Kaufmant

Yves Kaufmant

Claude Duprat

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την Françoise Koehler

 

 

 

2007 

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ: ΝΕΥΡΩΣΗΣ,ΨΥΧΩΣΗΣ,ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ" 
Αναφορά στον «Άνθρωπο με τους λύκους του Φρόυντ»
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007  ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"ΟΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ: ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές:

Χρήστος Σιδηρόπουλος

Σωκράτης Δεληβογιατζής

Pierre-George Despierre

Anne-Marie Kaufmant

Νένος Γεωργόπουλος

Yves Kaufmant

Claude Duprat

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΥΣΤΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ,ΕΠΙΘΥΜΙΑ,ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ"
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΑΓΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ"
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Διημερίδα Ψυχανάλυσης και Φιλοσοφίας
"Ο ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ, Η ΛΙΜΠΙΝΤΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
-Εισαγωγή στο θέμα της διημερίδας
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.
-Το κοινωνικό φαντασιακό
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Η απόρριψη της νεωτερικότητας
 Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF 
-Φθίνουσα αγάπη, ναρκισσισμός κι επανάληψη
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Τι θέλετε;
Françoise Koehler, Ψυχαναλύτρια, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης
-Οι νέες οικογενειακές απολαύσεις

 Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής, Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
 "Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

 

 

 

2006 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΝΤ
"ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-G.R.A.P.P.A.F. (Ομάδα έρευνας και εφαρμογής των ψυχαναλυτικών εννοιών στην Ψυχιατρική της Γαλλόφωνης Αφρικής ) Παρίσι
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ομιλητές – Θέμα:
-Οι δρόμοι της ψυχανάλυσης σήμερα
 Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε.  
-Η διαμόρφωση του εαυτού κατά την ψυχαναλυτική θεωρία
 Δημήτρης Γουδήρας, Καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονία 
-Μια φαινομενολογία της σεξουαλικής ύπαρξης
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας,Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας Επάνω στο Φαντασιακό, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Που είναι η αλήθεια;
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Οι παραλλαγές της μελαγχολίας
Pierre-George Despierre, Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Σχολής της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας του Παρισιού
-Από το σύμπτωμα στη φαντασίωση κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία με παιδιά
Françoise Koehler, Ψυχαναλύτρια, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης
-Ο Φρόυντ και η ερμηνευτική
Νένος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Μακεδονία 
-Νέες μορφές της οικογένειας
 Yves Kaufmant, Ψυχαναλυτής, Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
-Η παρακμή της εικόνας του Πατέρα. Από το Όνομα- του- Πατέρα στα ονόματα -του -Πατέρα». Από το Θεό Πατέρα στον πατέρα ως σύμπτωμα ή « σύνθεμα
Claude Duprat, Ψυχαναλυτής, Ψυχολόγος, μέλος και «Ψυχαναλυτής της Σχολής»(ΑΕ) του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF
-Η παραγωγή του συναισθήματος και η λογική της φαντασίας

Παναγιώτης Δόικος, Καθηγητής φιλοσοφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, 3 Νοεμβρίου 2006

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με τον Υves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΟΙ ΨΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ 2006 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"Η ΕΝΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

 

 

 

2005

Ψυχαναλυτική Ημερίδα 
"ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ"
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ 
Ομιλητές:
Garo Esayan,
Ψυχίατρος
Yves Kaufmant,

Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Πανεπιστημιακός, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονας Ιατροδικαστή, Ιδρυτής της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΡΟΥΝΤ"
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΖΩΗ. Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ"
27 ΜΑΪΟΥ 2005 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ / Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ"
28 ΜΑΪΟΥ 2005 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ"
13 ΜΑΪΟΥ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ;"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομιλητές - Θέμα:
-Το αίτημα για ψυχαναλυτική διαδικασία στο παιδί
Yves Kaufmant, Ψυχίατρος Νοσοκ. Εμπειρογνώμονας ιατροδικαστής. Πανεπιστημιακός. Δ/ντής Ψυχιατρ. Τομέα Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Iδρυτής και πρόεδρος της GRAPPAF
Anne–Marie Kaufmant, Ψυχαναλύτρια, Ψυχίατρος, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, μέλος της GRAPPAF

 

*Παρουσίαση περιστατικού

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

 

 

 

2004 

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ;"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Mε την Katrin Milliet

Αρχισυντάκτρια του Art press,κριτικός τέχνης και συγγραφέας βιβλίων τέχνης Και με τον Yves Kaufmant Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ"
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ"
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Françoise Koehler

Ψυχαναλύτρια από το Παρίσι, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτική Ημερίδα 
"Ο ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ"
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004  Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Με την Anne – Marie Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλύτρια, Μέλος του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, ιδρυτικό μέλος της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΜΑ(SINTHOME)"
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ"
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με τον Χρήστο Σιδηρόπουλο

Κλινικό Ψυχολόγο, Ψυχαναλυτή, Δρ. Παν. του Στρασβούργου, Πρόεδρο της Φ.Ε.Β.Ε.

 

 

 

2003 

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτική Ημερίδα 
"ΤΟ ΦΕΤΙΧ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΥΝΤ ΣΤΟΝ ΜΑΓΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ"
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ομιλητές - Θέμα:
-Ο φαλλός και η ελλειψή του από ψυχαναλυτική σκοπιά
Yves Kaufmant, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Πανεπιστημιακός, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονας Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.
Anne–Marie Kaufmant,Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτριας, Μέλος του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, ιδρυτικό μέλος της G.R.A.P.P.A.F.
Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΥΠΑΡΧΕΙ; ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΕΤΙΧ"
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

 

 

 

2002 

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΘΛΙΨΗ ΩΣ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ"
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με τον Christian Vereecken

Νευρολόγο, Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΟΙ ΨΥΧΩΣΕΙΣ, Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ"
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΙΚΗ"
25 ΜΑΪΟΥ 2002  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με την Eugénie Lemoine – Luccioni

Ψυχαναλύτρια, Ιδρυτικό Μέλος της Σχολής Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης, Κριτικό τέχνης και συγγραφέα πολυάριθμων άρθρων και συγγραμμάτων μεταφρασμένων σε πολλές γλώσσες ανά τον κόσμο.

Ψυχαναλυτική Ημερίδα 
"Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ Ή Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ"
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομιλητές - Θέμα:
-Η συνάντηση με την επιυθμία
 Yves Kaufmant, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Πανεπιστημιακός, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονας Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

Anne–Marie Kaufmant, Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια, Μέλος του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, ιδρυτικό μέλος της G.R.A.P.P.A.F.

 

 

 

2001 

Ψυχαναλυτική Ημερίδα 
"Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ,ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ"
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομιλητές - Θέμα:
-Η επιθυμία στον Λακάν
Δημήτρης Βεργέτης, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης
-Από την επιθυμία στην πραγματοποίησή της και στο σύμπτωμα

Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρα του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, Διευθυντής του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος, Υπεύθυνος Ομάδας Θεσσαλονίκης

 

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ"
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Με τον Yves Kaufmant

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Πανεπιστημιακό, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονα Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.

 Ψυχαναλυτική Ημερίδα  
"Η ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΦΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Ή ΠΩΣ Ο ΑΝΔΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ"
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομιλητές - Θέμα:
-Η γυναικεία απόλαυση
 Yves Kaufmant, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Πανεπιστημιακός, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα, Εμπειρογνώμονας Ιατροδικαστή, Ιδρυτή της G.R.A.P.P.A.F.
 Anne–Marie Kaufmant,Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια, Μέλος του Φροϋδικού Αιτίου, της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης, ιδρυτικό μέλος της G.R.A.P.P.A.F.

 

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΑΓΑΠΗ,Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΟΙ ΨΥΧΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΦΡΟΥΔΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ"
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ομιλητές - Θέμα:
-Η αδυνατότητα συνάντησης με τον Άλλο. Η κλινική περίπτωση μιας γυναίκας
 Eugénie Lemoine – Luccioni, Ψυχαναλύτρια

και με τη συμβολή της Marléne Belilos, Ψυχαναλύτριας και δημοσιογράφου Μέλους της Ελβετικής Εταιρείας της Ευρωπαϊκής Σχολής της Ψυχανάλυσης

 

 

 

2000

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ"
 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με τον Philippe La Sagna

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑ-ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ"
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ"
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την Carole Dewambrechies - La Sagna

Ψυχίατρο, Ψυχαναλύτρια, Διευθύντρια του Κλινικού Τμήματος του Ινστιτούτου του Φροϋδικού Πεδίου του Bordeaux

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΤΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΜΟΡΦΗ"
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μια εισαγωγή στη μελέτη του πέμπτου Σεμιναρίου του Ζακ Λακάν, με αναγωγές στο πλαίσιο της διδασκαλίας του καθώς και στη θέση που κατέχει στην ψυχαναλυτική πρακτική η επιθυμία του αναλυτή.

Με τον Miquel Bassols

Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΥΣΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ, ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2000 ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Και με ειδικό θέμα: «ΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ»

Υπό τη διεύθυνση της Fransesca Biagi– Chai

Ψυχίατρο, Ψυχαναλύτρια, Μέλος της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης και της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου

Ομιλητές - Θέμα:
-Γυναίκα ή παιδί; Η γυναικεία σεξουαλικότητα σε μια περίπτωση ψύχωσης
Reginald Blanchet, Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Νέας Λακανικής Σχολής στην Αθήνα
-Διαγνωστικά προβλήματα σε μια περίπτωση κατάθλιψης
Βλάσης Σκολίδης, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Νέας Λακανικής Σχολής στην Αθήνα 
-Παιδική ψύχωση και υστερικό σύμπτωμα

Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε. 

 

 

 

1999 

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομιλητές - Θέμα:
 
 
-Το ασυνείδητο και η σεξουαλικότητα
Marie-Hélène Briole, Ψυχαναλύτρια, Μέλος της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης και της Σχολής Φροϋδικού Αιτίου
-Η ιδιαιτερότητα της ενόρμησης στην ψύχωση
Reginald Blanchet, Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Νέας Λακανικής Σχολής στην Αθήνα
-Γύρω από το αντικείμενο "βλέμμα"

Βλάσης Σκολίδης, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Νέας Λακανικής Σχολής στην Αθήνα

Ψυχαναλυτική Διημερίδα 
"Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ"
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Ομιλητές – Θέμα:
-Το ασυνείδητο και η σεξουαλικότητα
Marie-Hélène Brousse, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης
-Το σύμπτωμα και η σεξουαλικότητα
Χρήστος Σιδηρόπουλος, Κλιν. Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Δρ Παν/μίου του Στρασβούργου, τέως Γεν./Επιστ. Δ/ντη του Ψ.Κ.Β.Ε. και πρόεδρος της Φ.Ε.Β.Ε. 
-Μήπως το φροϋδικό ασυνείδητο ονειρεύεται μονάχα το σεξ;
Reginald Blanchet, Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Νέας Λακανικής Σχολής στην Αθήνα
-Η σεξουαλικότητα σε μια περίπτωση φετιχισμού
Ντόρα Περτέση, Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια
-Περί οιδιπόδειας μυθοπλασίας
Βλάσης Σκολίδης, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Νέας Λακανικής Σχολής στην Αθήνα
-Τζέκυλ και Χάιντ

Γεωργία Φουντουλάκη, Ψυχαναλύτρια

Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο 
"ΟΙ ΟΡΜΕΣ ΚΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ"
11 ΜΑΪΟΥ 1999 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με τον Rose Vartel

Καθηγητή της ψυχιατρικής και μέλος της Ευρωπαϊκής Σχολής Ψυχανάλυσης

 

 

 

1998 

Ψυχαναλυτική Ημερίδα 
"ΓΙΑΤΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ;"
12 ΜΑΪΟΥ 1998   ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
-Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Με τον François Leguil

Ψυχίατρο, πρώην διευθυντή της Σχολής Φροϋδικού Αιτίου, μέλος του τομέα της κλινικής πρακτικής του Φροϋδικού Πεδίου