Για την παρακολούθηση του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς την Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος με την επισύναψη βιογραφικού σημειώματος. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για την εγγραφή μέλους στην εταιρεία απαιτείται η υποβολή αίτησης με την καταβολή του ποσού 50 ευρώ. Και αυτή η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

> Αίτηση Εκπαιδευτικού Προγράματος

> Αίτηση Εγγραφής Μέλους