Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε συνδεδεμένα, δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.

Συνδεδεμένο ονομάζεται το μέλος που εγγράφεται στην Εταιρεία ως ενδιαφερόμενο απλώς για τις δραστηριότητές της.

Δόκιμο ονομάζεται το μέλος που συγκεντρώνει κάποια προσόντα σπουδών σε κάποιον από τους τομείς των επιστημών ψυχικής υγείας κατά προτεραιότητα ή άλλων σπουδών και έχει ολοκληρώσει ένα έτος παρακολούθησης στο τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας ή κάποιας άλλης παρεμφερούς ψυχαναλυτικής Εταιρείας ή σωματείου με λακανικό προσανατολισμό, ή που να προσεγγίζει την λακανική αντίληψη, σκέψη και πρακτική.

Τακτικό θεωρείται το μέλος που ολοκλήρωσε ή κάνει προσωπική ανάλυση και έχει αποδεδειγμένα ασχοληθεί επαρκώς με την διδασκαλία του Λακάν, συμπληρώνοντας τουλάχιστον δύο χρόνια παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εταιρείας ή κάποιας άλλης παρεμφερούς ψυχαναλυτικής Εταιρείας ή σωματείου με λακανικό προσανατολισμό, ή που να προσεγγίζει την λακανική αντίληψη, σκέψη και πρακτική.

Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται Έλληνες και αλλοδαποί που διακρίνονται για την προσφορά τους στο ψυχαναλυτικό κίνημα, στην Ευρωπαϊκή Σχολή Ψυχανάλυσης και ειδικότερα στην Εταιρεία, την οποία κρίνεται ότι τιμούν με την παρουσία τους.