Καρτέλ  μελέτης της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πράξης.

Όπως είναι γνωστό ο Λακάν από το 1964 εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να επανεξετασθεί, να προωθηθεί ο ψυχαναλυτικός λόγος, ή ακόμη και να διδαχθεί παρά μόνο σε κλειστά πλαίσια ομάδας των τεσσάρων ατόμων, που συνδυάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες αναλαμβάνοντας να διαπραγματευθούν ένα θέμα στα πλαίσια ενός γενικότερου κοινού θέματος του καρτέλ, με την συνεχή παρέμβαση του συν ενός (plus un) που μετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία συμπληρωματικά, ο οποίος δίνει ερεθίσματα και λειτουργεί ως επικεφαλής στην ομάδα. Τα καρτέλ μπορούν να σχηματισθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους και συνήθως διαρκούν για έναν περίπου χρόνο. Οι ομάδες αυτές είναι ανοιχτές σε όλους και μπορεί να συμμετέχει κανείς δίχως να είναι επαγγελματίας της ψυχικής υγείας.